Morálky liberálů, libertariánů a konzervativců

9. 09. 2019 7:55:11
Proč politika rozděluje společnost? Jaké jsou poznatky z fundovaného zkoumání tématu v náhledu sociální psychologie?

Sociální psycholog Jonathan Haidt zkoumá psychologii lidské morálky. Pro komplexní náhled využívá poznatky z různých oborů – neurovědy, genetiky, sociální psychologie, filosofie i dalších. Výsledek zkoumání publikoval v knize The Righteous Mind (Spravedlivá mysl) v roce 2012. Česky vydáno pod názvem Morálka lidské mysli s podtitulem Proč lidstvo rozděluje politika a náboženství; ve čtivém překladu Heleny Čížkové v nakladatelství Dybbuk 2013.

První zásada psychologie morálky: Nejprve přichází intuice, až pak strategické uvažování

Kognitivní (poznávací) proces zahrnuje vyšší (vědomé uvažování) i základní poznávací činnosti (zrakové vjemy, vybavování vzpomínek...). Existují dva druhy kognicemezi intuicí a uvažováním. Pro dva typy poznávání Haidt nabízí kontrastní přirovnání slon (spontánní reakce, emoce, intuice a formy procesu „vidět, že“) a jezdec (řízená procedura typu „uvažovat proč“). Jezdec se nám lidem vyvinul, aby sloužil slonovi. Slon je veliký (podvědomí) a jezdec v poměru k němu malý (uvažování). Psychiatr Radkin Honzák (1939) říká: Osmadevadesát procent psychické práce se odehrává v nevědomí, a vůbec tedy nevíte, co zpracováváte a jak docházíte ke svému rozhodnutí (in Téma 8/2014). Připomeňme si, co je intuice, (lat. intuitus = vhled; přímé poznání bez vědomě zaměřené pozornosti, vnitřní vidění).

Chuti spravedlivé mysli

Sociální psycholog Haidt ve svém dalším výkladu nabízí ještě další přirovnání: spravedlivá mysl je jako jazyk se šesti receptory. V tomto náhledu ho výrazně ovlivnil studijní pobyt v Indii; poznal, jak se morálka liší mezikulturně. Inspiroval ho též skotský filosof David Hume, když usoudil, že morálka se celistvě váže k citu nebo osobnímu vkusu každého jednotlivce. Je to blízké rozdílnosti mezi sladkým a kyselým, mezi horkým a studeným, které vnímáme skrze konkrétní pocity. Morální vjemy tudíž není vhodné brát jako předmět rozumového procesu, ale spíše jako záležitost vkusu nebo pocitů; anglicky taste = chuť, vkus, cítit, záliba...(Hume: Zkoumání morálních principů, 1751).

Morální matrice

Psycholog Haidt se svými spolupracovníky zkoumali, jaká je mentalita liberálů a konzervativců. Myšlenkovým podkladem bylo, že základy morálky vycházejí z morálních matric, tj. vzorců. Na internetu na stránce MFQ (Moral Foundantions Questionnaire) v různých jazykových verzích, např. slovensky, prezentují dotazník. V něm předkládají krátká vyjádření k lidským vztahům, souvislostem, skupinám, institucím, jakožto možnosti pro etiku společenství. Etika společenství má základ v myšlence, že lidé jsou hlavně členy větších podstat, jako jsou rodina, tým, armáda, kmen, národ. Odtud se odvíjejí morální pojetí typu: povinnosti, hierarchie, respekt, reputace, vlastenectví. Podle výzkumníků ve všeobecném pojetí lidské přirozenosti se v dotazníku postupně ustálilo šest morálních základů, na něž lidé reagovali nejcitlivěji; v uvedených protikladech je stručně popisuji:

Základ péče / újma se vyvinul jako potřeba péče o děti, nemocné a zesláblé osoby.

Základ svoboda / útlak souvisí s potřebou nezávislosti jedince; odmítání sociálních a skupinových útlaků a minimalizace státu.

Základ férovost / podvádění vychází z výhodnosti spolupráce; ctnosti – spravedlnost, spolehlivost.

Základ loajalita / zrada souvisí se soudržností společenství; ctnosti – statečnost, vlastenectví.

Základ autorita / podvratnictví souvisí s hierarchií sociálních vazeb; respekt k tradicím a řádu.

Základ posvátnost / znesvěcení – vnímání nadosobních jevů.

Existují různé podoby dotazníku základů morálky, některé nabízejí mini-příběhy. V Moral Foundations Test je k posouzení konflikt: Janin šéf oslovuje své zaměstnance křestními jmény, ale nikomu z nich nedovolí, aby totéž uplatňovali vůči němu. Když Jana trvá na tom, že oslovování křestními jmény má být obousměrné, šéf ji propustí. Zde se k řešení předkládá morální základ autorita / podvratnictví. Jiný příklad z téhož testu: Muž si pro sexuální uspokojování nechá vyrobit umělou pannu, která má podobu jeho neteře. Odhadněte, k jakému morálnímu základu se to asi váže.

Americká společnost je rozštěpená, podobně jako jiné společnosti, včetně české. V roce 2018 se s liberály identifikovalo 26%, s konzervativci 35% a s centristy (umírněnými) 35% Američanů (Gallup News). V knize Morálka lidské mysli jsou tři obrázky, jež znázorňují morální matrice amerických liberálů, libertariánů a sociálních konzervativců; reprodukováno se svolením vydavatele knihy, nakladatelství Dybbuk. Tloušťka linií odpovídá důležitosti příslušného základu (obr. kliknutím zvětšíte).

article_photo

Od 60. let 20. století je pro americké liberály nejvyšší hodnotou soucit s oběťmi útlaku. Zároveň jsou jako „spoutávající“ liberály odmítány loajalita ke skupině, autorita (znamená útisk) a posvátnost vidí jako náboženský nesmysl cílený na ospravedlnění homofobie (diskriminaci homosexuality).

article_photo

Na konci 19. století se liberalismus rozdělil do dvou táborů. „Noví liberálové“ (známí jako „levicoví“ nebo „pokrokáři“) chápali vládu jako ochranitelku před brutalitou raného kapitalismu. Druhý tábor „klasičtí liberálové,“ v některých zemích „pravicoví liberálové“ (v USA libertariáni) vnímali vládu naopak, jako omezující činitel svobody. Libertariáni jsou v zásadě liberálové, kteří zbožňují trh a nehrají si na lidumily (Haidt).

article_photo

Pro sociální konzervativce je základní jednotkou spíše rodina než jednotlivec. Prostřednictvím dotazníků YourMorals.org bylo zjištěno, že sociální konzervativci si cení všech šesti základů morálky rovnoměrně.

Každý člověk má ve svém nitru vlastní morální matrici (vzorec konání). Ta je zčásti vrozená a zčásti naučená. Je ověřeno dávnějším empirickým výzkumem Jeana Piageta, že už u předškoláků se chápání morálky ustavuje ve společných hrách. Řiďme se tedy svou intuicí i rozumem. Buďme ve střehu před těmi, kteří tvrdí, že existuje jen jediný pravý základ morálky – ten jejich. Pozor na novototalitáře!

Související blog: Jedinec v předivu hodnot

Autor: Zdeněk Hosman | pondělí 9.9.2019 7:55 | karma článku: 20.58 | přečteno: 558x

Další články blogera

Zdeněk Hosman

Areálem léčení lidských závislostí

Před více než čtyřmi sty roky v krajině vzniklo letní sídlo šlechty; dnes s oceňovaným parkem. Více než padesát let v místě funguje léčebna alkoholismu a nověji drog i gamblerství. Dvacet fotopohledů do prostředí.

3.11.2019 v 17:09 | Karma článku: 21.45 | Přečteno: 737 | Diskuse

Zdeněk Hosman

Šumavský Everest – první vrchol

Území je ve vyhrazeném čase přístupné jen o víkendech a při státních svátcích. Terén je součástí vojenského újezdu v CHKO Šumava. Fotoblog.

2.10.2019 v 7:31 | Karma článku: 24.24 | Přečteno: 704 | Diskuse

Zdeněk Hosman

K lesnímu pramenu

Máme zkušenost, že některá místa nás už při první návštěvě okouzlí. Stav, který v určitých lokalitách zažíváme, je kombinací tělesných i psychických záchvěvů...Fotografie ze ztišeného prostředí.

27.8.2019 v 14:29 | Karma článku: 24.44 | Přečteno: 514 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Vladimíra Bošková

Kontrola eutanazie není levná záležitost

Z výroční zprávy nizozemských regionálních výborů, které mají dohled nad eutanazií a asistovanou sebevraždou, vyplývá, že v šesti případech nebyly zcela dodrženy podmínky zákona.

13.11.2019 v 12:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 9 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Ne, já opravdu nepůjdu v sobotu na Letnou. Nemohu, demokracie mně to nedovolí...

Nemohu tam jít, protože nesouhlasím s tím, co Milion chvilek hlásá, požaduje a plánuje. Kdybych tam šel, přišlo by mi, že nevím, co chci. Kdybych tam šel, asi bych nechtěl demokracii...

13.11.2019 v 12:25 | Karma článku: 20.39 | Přečteno: 201 | Diskuse

Jan Ziegler

Dívali se z Tater na velkou uherskou zemi

Stalo se to někdy v osmdesátých letech, kdy jsme s partou mladých lidí z Brna vyráželi každý rok na podzim do Vysokých Tater. Po výstupu na Rysy nás čekalo překvapení v podobě velkomaďarského nacionalismu.

13.11.2019 v 10:10 | Karma článku: 11.38 | Přečteno: 396 | Diskuse

Pavel Skramlík

Vovko, už to s tím Masarykem vybal

Vždy jsem se hodně zabýval historií Československa a České republiky. Moc mě to baví. Vždycky mi velmi vadil případ úmrtí ministra zahraničních věcí Československé republiky Jana Masaryka, syna T. G. Masaryka.

13.11.2019 v 9:21 | Karma článku: 17.64 | Přečteno: 357 | Diskuse

Barbora Vomáčková

Itálie zavádí výuku klimatického alarmismu

Do absurdních rozměrů dorostlo tažení zelených fanatiků v Itálii. Tamní ministr školství zavádí od příštího září do osnov povinnou výuku o klimatických změnách.

13.11.2019 v 9:08 | Karma článku: 24.93 | Přečteno: 487 | Diskuse
Počet článků 52 Celková karma 22.09 Průměrná čtenost 531

Kdo mi může říci, kdo jsem? (W. Shakespeare)

Najdete na iDNES.cz